Bild 4839 Tegelskutan Gustaf vis Stora Borgs tegelbruk. Ägdes av "Bostabresta" välkänd byggmästare i Göteborg. Skeppare Axel Magnusson. Byggd år 1897 i Assarbo. Foto Albin Berns.