Bild 3677 Västerlanda kyrka före restaurering 1956