Bild 4605 Bohusstugan byggd på Thorskog och skänkt till Wästerlanda kommun år 1926.