Bild 4598 Båttur på älven vid Holmen. Sittande i båten vid årorna är Alfred Samuelsson i Sannersbyn, övriga är hustrun Maria samt barnen Alvar, Bertil och Astrid. På andra sidan älven har vi Ellbostranden med Fuxema kyrka längst till höger