Bild 4602 Detta kort mot Thorskogs Varv är taget från den platå där Gårdaån rinner uti Göta Älv.