Bild 4587 Tyske fältflygaren Otto Ballod med sitt dubbeldäckade enmotoriga
flygplan. Här ses han pa en åker vid Röstorp på dess ägor. Här gjorde han uppstigningar till ett pris av 15 kronor per person.