Bild 4584 Detta kort är taget på virkesupplaget vid Sten Nilssons såg i Västerlanda.