Bild 4590 Utsikt från Rågårdskullen i Västerlanda mot Bergsåsen till höger
och Uxås längst bak till vänster.