Bild 4589 Foto från Västerlanda med Smörkullen i bakgrunden. Bland husen vi ser, är det Axel Karlssons, lotsen Olssons, Elsa Wennerbergs, Anders Jakobssons, Norlings, Frits Grönlunds och Karl Karlssons.