Bild 4580 Kafferep i Västerlanda, namn framgår av bild 4581.