Bild 4586 Arbetare vid sågverket fr.v. Erik Nilsson Korsviken, Artur Månsson, Gösta Grönlund, Johan Andersson (sågmästare och förman), Evert Nilsson, Allan Nilsson i Kohagen, okänd, Pipen eller Ingenjören, och till sist sågägaren Sten Nilsson