Bild 1224 Hembyggdsstugan i Västerlanda i början av 1980-talet