Bild 4575 Ett annat kort från täckdikningen. Huset till höger är Karl Ivarssons på Stranbacken. Här i huset drev han en liten affär.