Bild 4570 Vägbygget i Västerlanda. Sittande på huk är Gustav Pettersson Kärret.