Bild 4568 Vägbygget i Västerlanda. Andre man från vänster är Bror Vestberg
från Långås. Längst ut till höger står Ivar Bertil Noaksson.