Bild 4567 Vägbygget i Västerlanda. Här är en bild av ett förråd som fanns i kullarna. Mannen stående närmast trädet hette Artur Antonsson.