Bild 4572 Brobygge vid passage av bäcken vid Åbyvägen och Silvattensvägen
i Sannerbyn Västerlanda.