Bild 4571 Vägbygget i Västerlanda. Arbetarnas namn är inte kända.