Bild 4574 Täckdikning på gärdet vid Bergsåsen. Ladugården till vänster tillhör Nils Thorssons gård. Vita huset till höger är Seth Jonssons.