Bild 4566 Detta vägbygge var nödhjälpsarbete i Västerlanda. Mannen längst till vänster är bergsprängare Albert Blom. Han var ej från Västerlanda utan bodde hos Josefina Lövgren i Sannerbyn.