Bild 4558 Här står smeden tillika hovslagaren som var ägare till smedjan.