Bild 4553 Denna bil är också en T -Ford och som ägdes av Martin Andersson Röstorp.