Bild 4549 Man ser här hur man utnyttjade sjöarna på vintern för att köra hem ved från skogarna, man slapp många backiga vägar och vägen blev många gånger även kortare på så sätt.