Bild 4550 Foto från Västerlanda vid korsvägen mot Ucklum. Boningshuset och kvarnen i ästerlanda till vänster, ägare till detta var då Vilhelm Olsson.
Hästfordonen kommer från Ucklumsvägen på väg norrut. Gamla landsvägen slingrar sig upp mot Västerlanda kyrka.