Bild 4530 Verdandister från Västerlanda på utflykt till Skogslund i Västerlanda.
Från vänster, Per Karlsson i Berga, Gunnar Thorsson, ovan honom Inga Backman,
Gustav Pettersson i Kärret. Bakorn honom Gunnar Wennerbergs son, Svea Backman
gift Wennerberg, bakorn henne Inga Pettersson med sonen Villy. Gurli Thorsson
gift rned Gunnar Thorsson. Gunnar Wennerberg rned Inga Backmans dotter Inger.