Bild 4531 Mera kort från dansen i Bergsåsen. Namn framgår av bild 4532.