Bild 4515 Här skall kokas mycket med kaffe, man har tagit med två fotogenkök för att det skall gå fort, lägg också märke till den stora mjölkflaskan med vatten som dom har burit dit. Namn framgår ab bild 4516.