Bild 4521 Kortet ar troligen taget vid Knegeln, Dragontorp i Holmeskogen. Namn framgår av bild 4522.