Bild 4499 Dansande par längst fram skall vara Ottie och Axel Mattsson.