Bild 3864 Västerlanda kyrka med den södra sidan, i förgrunden den gamla landsvägen som gick mellan kyrkan och skolan.