Bild 4500 Kort taget vid Hultet. Namn framgår av bild 4501.