Bild 4491 Jägaren som kommer från skogen är Thorvald Karlsson från Bergåsen, son till Carl och Nicolina i Bergsåsen.