Bild 4489 "Johan i Stena" alias Johan Olsson visar här sin häst. De övriga ar fr.v. Johans hustru Johanna (Hanna), dotterdottern Elsa och längst till höger dottern Anna Berndtsson i Almdal Ucklum,