Bild 4482 "Karl i Bergas" söner spelande på fiol. Agnar ar den större, Erik den mindre.