Bild 4488 Personerna är från vänster Ingeborg Svensson från Strandbacken,
Karl Emanuelsson i Sannersby, Dagmar Svensson och Johan Karlsson, son till Karl och Nicolina i Bergsåsen. Dagmar blev senare gift med biträdet Erik Hedberg hos Eliasson & Andersson.