Bild 4486 Sittande från vänster Edit Andre'n och Tora Viklund, okänd, Signe Pettersson på ålderdomshemmets gård, mannen med pipan är Hjalmar Kyrklund, de två damerna är okända. Övre raden fr.v. Hult, okänd, okänd, Oskar Pettersson, Hult