Bild 4483 Här sitter "Karl i Berga" Karl Andersson i Sannerby, Västerlanda tillsammans rned hustru, barn, barnbarn och måg.