Bild 4473 Syskonen Märta och Emil Julin, Holmens gård.