Bild 3678 Västerlanda kyrka före restaurering 1956