Bild 4476 Elin Bark Thorsson, maka till Ture Thorsson med sönerna Tage, Görta och Bengt.