Bild 3860 Västerlanda kyrka fotograferad rakt från söder.