Bild 4450 Fotograf Nils Backman i Sannersby, Västerlanda.