Bild 3863 Västerlanda kyrka sedd från den norra sidan