Bild 4418 Utsikt från södra delen av Bergsåsen mot söder. Det mörka huset
till höger i bilden ar John Djärvs hus. Huset mitt i bilden är Karl Emanuelssons. I bakgrunden syns den numera nedlagda Månsgården.