Bild 4420 Potatisupptagning framför Otto Haldins hus i Sannersbyn. Namn framgår av bild 4421.