Bild 3683 Västerlanda kyrka före restaurering 1956