Bild 4435 Syskonen Andersson, Backeröd. F.v. Axel, Ida, Hjalmar.