Bild 4426 Gården Röstorp med den gamla mangardsbyggnaden som nu är borta. Personerna på bilden är ägaren till Röstorps gård Martin Andersson med hustrun Olivia. Längst till höger ser vi sonen Ragnar och !ängst till vänster dottern Barbro med hunden. Damen intill fru Olivia är en kusin till barnen, Stina Olander,
som en tid vistades på gården. Bilden ar troligen tagen omkring år 1930.