Bild 3681 Västerlanda kyrka före restaurering 1956