Bild 4419 Sannersbyn. Huset i förgrunden, ägare Viktoria Olsson, huset bakom ägare Sigvard Nilsson.